Вицепремиерот Битиќи на средба со романската амбасадорка Аксинте – Романија целосно ја поддржува Северна Македонија во евро-интегративниот процес, економската соработка да се продлабочи

17 февруари 2021


Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, оствари средба со новоименуваната амбасадорка на Романија, Н.Е. Адела Монија Аксинте, со која разговараа за евро-интегративниот процес на Република Северна Македонија и потенцијалната економска соработка помеѓу двете земји.

Вицепремиерот Битиќи и честиташе на Аксинте за новата позиција, посакувајќи и успех, а изрази очекување за продлабочување на економската соработка помеѓу двете земји, но и поддршка од Романија, како една од поновите членки во ЕУ, за споделување на искуства особено во економската интеграција кон ЕУ.

Амбасадорката Аксинте потсети дека во оваа година 20-та годишнина од воспоставувањето на билатералните односи помеѓу Северна Македонија и Романија, а нагласи дека на врвот од приоритетите во текот на нејзиниот мандат ќе биде токму продлабочување на економските односи. Таа додаде дека Северна Македонија може да очекува целосна поддршка во евро-интегративниот процес од Романија, во секој можен аспект.

Вицепремиерот посочи дека постои голем потенцијал за унапредување на соработката, потенцирајќи неколку сектори, како што се евентуални инвестиции во производстото од романски компании во земјата, но и можно учество на фирми од оваа земја во реализација на проекти од инфраструктурата, енергетиката, земјоделството. 

Владата на Република Северна Македнија креира целосна предвидливост, посочи вицепремиерот и додаде дека се креираат квалитетни економски политики за директна поддршка на инвеститорите, особено високо технолошките и извозно ориентирани компании, но и се унапредуваат царинските и даночни политики, со што целосно се влијае на попозитивна деловна клима во земјата. 

Вицепремиерот Битиќи и романската амбасадорка Аксинте, се согласија да продолжат со поинтензивна комуникација и заеднички да работат на креирање на модалитети со кои ќе се унапреди економската соработка помеѓу земјите.
 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në takimin me ambasadoren rumune Aksinte - Rumania mbështet plotësisht Maqedoninë e Veriut në procesin e eurointegrimit, që të thellohet bashkëpunimi ekonomik

 
Zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqirealizoi takim me ambasadoren e sapoemëruar të Republikës së Rumanisë, Ekselencën e Saj, Adela Monika Aksinte, me të cilën u bisedua për procesin e eurointegrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe bashkëpunimin potencial ekonomik midis dy vendeve.
 
Zëvendëskryeministri Bytyqi uroi Aksinten për pozicionin e saj të ri, duke i dëshiruar sukses dhe shprehi shpresë për thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve, por edhe mbështetje nga Rumania, si një nga anëtarët më të rinj të BE, për të shkëmbyer përvoja sidomos në integrimin ekonomik me BE-në.
 
Ambasadorja Aksinte përkujtoi se këtë vit shënohet 20 vjetori i vendosjes së marrëdhënieve bilaterale midis Maqedonisë së Veriut dhe Rumanisë, kurse theksoi se kulmi i prioriteteve gjatë mandatit të saj do të jetë pikërisht thellimi i marrëdhënieve ekonomike. Ajo shtoi se Maqedonia e Veriut mund të presë mbështetje të plotë në procesin e eurointegrimit nga Rumania, në çdo aspekt të mundshëm.
 
Zëvendëskryeministri theksoi se ka potencial të madh për rritjen e bashkëpunimit, duke potencuar disa sektorë, siç janë investimet e mundshme në prodhimtari nga ndërmarrjet rumune në vend, por edhe pjesëmarrjen e mundshme të kompanive nga ky vend në realizimin e projekteve të infrastrukturës, energjetikës, bujqësisë.
 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut krijon parashikueshmëri të plotë, tha zëvendëskryeministri dhe shtoi krijohen politika ekonomike cilësore për mbështetje direkte të investitorëve, sidomos kompanitë me teknologji të lartë dhe të orientuara nga eksporti, por edhe për të avancuar politikat doganore dhe tatimore, me çka plotësisht ndikohet në klimën më pozitive afariste në vend.
 
Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ambasadorja rumune Aksinte, ranë dakord të vazhdojnë komunikimin më intensiv dhe të punojnë bashkërisht në krijimin e modaliteteve që do të rrisin bashkëpunimin ekonomik midis vendeve.
 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: