Проект Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на работната програма за Република Северна Македонија:Објавување на барање за понуди за обуки

19 април 2021

Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите Нации - ФАО во рамките на проектот Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на работната програма за Република Северна Македонија кој го спроведува со Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација на економски ресори и инвестиции, ги поканува сите заинтересирани фирми кои спроведуваат обуки за Проектен менаџмент во согласност со  PMBOK® стандардите (PMBOK® Упатство 6-то издание) од Институтот за проектен менаџмент да достават понуди според насоките дадени во барањето за понуди. Приложен е и образец кој треба да се користи при подготвување на понудите. 

 

Образец за барање на понуди на македонски јазик

Образец за барање на понуди на англиски јазик

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ:
Огласи: