Вицепремиерот Битиќи се сретна со новиот шпански амбасадор Лозано Гарсиjа – Политичките односи помеѓу Северна Македонија и Шпанија се на одлично ниво, економската соработка има потенцијал да се развива

16 Декември 2021 година


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, оствари средба со новоименуваниот амбасадор на Кралството Шпанија во нашата земја Н.Е. Хозе Луис Лозано Гарсија, со кого разговараа за политичката и економската соработка помеѓу двете земји.

Вицепремиерот Битиќи, му честиташе на амбасадорот Лозано Гарсија за новото именување, пришто му посака успех за време на мандатот и притоа ги истакна добрите политички односи помеѓу Северна Македонија и Кралството Шпанија.

Дополнително Вицепремиерот Битиќи се осврна и на потенцијалот на Северна Македонија како дестинација за странските инвестиции, бидејќи ние како земја со последните законски промени го имаме еден од најатрактивните пакети за поддршка на инвестиции во преработувачката индустрија, и истиот е целосно во согласност со ЕУ директивите.

Амбасадорот Лозано Гарсија го потврди интересот на шпанските компании за инвестирање во Северна Македонија, особено во секторите градежништво и во ИТ секторот каде се најприсутни до сега, како и потенцијалот во секторите за третирање на отпадни води и третман на цврст отпад за кои исто така постои голем интерес од нивна страна.

Соговорниците разговара за економската соработка помеѓу двете земји, при што е констатирано дека оваа година, има зголемена трговска активност во однос на претходните години.

Вицепремиерот Битиќи и амбасадорот Лозано Гарсија за  време на состанокот изразија обострана подготвеност да ги продолжат меѓусебните контакти со цел интензивирање на економската соработка и создавање на уште поцврсти односи помеѓу двете пријателски земји.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi takoi ambasadorin e ri spanjoll Lozano Garsia - Marrëdhëniet politike mes Maqedonisë së Veriut dhe Spanjës janë në nivel të shkëlqyer, bashkëpunimi ekonomik ka potencial të zhvillohet

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, takoi ambasadorin e sapoemëruar të Mbretërisë së Spanjës në vendin tonë Hoze Luis Lozano Garsia, me të cilin biseduan për bashkëpunimin politik dhe ekonomik mes dy vendeve.

Zëvendëskryeministri Bytyqi e uroi ambasadorin Lozano Garsia për emërimin e ri, duke i uruar suksese në mandatin e tij dhe theksoi marrëdhëniet e mira politike ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Spanjës.

Gjithashtu, zëvendëskryeministri Bytyqi iu referua potencialit të Maqedonisë së Veriut si destinacion për investime të huaja, sepse ne si vend me ndryshimet e fundit ligjore kemi një nga pakot më tërheqëse për mbështetjen e investimeve në industrinë përpunuese dhe është plotësisht në përputhje me direktivat e BE-së.

Ambasadori Lozano Garsia rikonfirmoi interesin e kompanive spanjolle për të investuar në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht në sektorët e ndërtimit dhe të IT-së ku janë më të pranishme deri më tani, si dhe potencialin në sektorët e trajtimit të ujërave të zeza dhe të mbetjeve të ngurta për të cilat ekziston edhe një interes të madh nga ana e tyre.

Bashkëbiseduesit diskutuan për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, duke theksuar se këtë vit ka rritje të aktivitetit tregtar krahasuar me vitet e kaluara.

Gjatë takimit, zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ambasadori Lozano Garcia shprehën gatishmërinë e dyanshme për vazhdimin e kontakteve të ndërsjella me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit ekonomik dhe krijimit të marrëdhënieve edhe më të forta ndërmjet dy vendeve mike.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: