Проекти

Зајакнување на националните капацитети за ублажување и адаптација кон климатските промени и финализирање на Работната програма за Зелениот климатски фонд на Република Северна Македонија

 

  • Држава примател: Северна Македонијa
  • Буџет на проектот: УСД 663 245
  • Област на подготвеност: Зајакнување на ННО, програмирање за земјата, овозможување директен пристап до климатски финансии
  • Период на имплементација: тековен - Јуни 2020 – декември 2021

Статус: Во тек на имплементација

Проект “Зелени градови“

 

Сподели: 

Поддршка од Зелениот климатски фонд за развој на капацитетите за пристап до климатски финансии

Во рамките на националните напори за постигнување ниско-јаглеродна економија и развој кој ќе биде отпорен на климатаките промени, Кабинетот на Заменичката на претседателот на Владата задолжена за економски прашања, во улога на Национален назначен орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ) добива поддршка од ЗКФ за развој на националните капацитети за пристап до климатски финансии.

Поддршката активно ќе придонесе за надополнување на тековните процеси и напори за подготвителност преку следниве три главни области на делување:

Pages

Subscribe to RSS - Проекти