Енергетска ефикасност во индустриски менџмент

Има за цел да ја подобри конкурентната позиција на македонските индустриски компании преку имплементирање на системи за мониторинг и управување со потрошувачка на енергија во нивните производни погони. Преку ваквиот стандардизиран, систематски и континуиран пристап во управувањето со енергија се заштедува енергија и се намалуваат трошоците на производство.

English