Контакт

 
Заменик Претседател
на Владата на Република Северна Македонија
"Бул. Илинден" бр.2
1000 Скопје, Република  Северна Македонија
телефон: (0)2 3114 258, (0)2 3118 022 лок 111, 234
фах: 3221 506