Прашање 16

Прашање 16Каде може да извадиме дозвола за движење за време на полицискиот час?

Одговор: Министерството за информатичко општество издава дозволи за движење за време на полициски час за вработени лица во органите на државна власт, кризни штабови, медиуми, погребални претпријатија и пекари до 5 вработени.

Сите информации како се добиваат дозволите ги имате на следниов линк: http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2875

За приватниот сектор, образецот го пополнува самата фирма и истиот треба да биде заверен од нивна страна. Сите информации на следниот линк:

http://www.mchamber.org.mk/default.aspx?mId=96&htmlid=846&lng=1

English