Прашање 24

Прашање 24: Дали може со сопругот да ја користиме мерката за ослободување на еден родител на дете до 10 годишна возраст, односно една недела да ја користам јас, наредната недела сопругот?

Одговор: Мерката може да биде искористена од страна на двајцата родители. Освен лична писмена изјава која ја доставувате до секторот за човечки ресурси, по завршувањето на времените мерки треба да доставите и потврда издадена од градинките/училиштата соодветно за периодите кој родител кога ја користи мерката.

English