Прашање 25

Прашање 25: Дали може додека користам мерка за ослободување од работа, бидејќи сум лице со хронично заболување, работодавачот да побара да се вратам на работа?

Одговор: Согласно мерките и препораките на Владата на РСМ за заштита и превенција од ширење на корона вирусот COVID 19, лицата со хронични заболувања со потврда од матичниот лекар се ослободени од одење на работа. Меѓутоа, во лична писмена изјава што ја доставувате во прилог со потврдата стои дека вие сте достапен на работодавачот и дека доколку има потреба истиот може да ве побара да се појавите на работното место 2 или 3 часа.

English