Стратешки план 2020 - 2022

Стратешки план на Генералниот секретаријат за периодот 2020 - 2022 година - Преземи

Стратешкиот план на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за периодот 2019-2021 година содржи мерки и активности кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Генералниот секретаријат и на стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија.

Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.

 

Стратешки план на Генералниот секретаријат за работа за периодот 2018 - 2020 година - Преземи 

Стратешкиот план на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија за периодот 2018-2020 година содржи мерки и активности кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Генералниот секретаријат и на стратешките приоритети и цели на Владата на Република Македонија. 

Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.

English