Правилник за систематизација на работните места во Генералниот секретаријат во Владата

Правилници за систематизација на работните места

Правилник за изменување и дополнување - 13.11.2020

Правилник за изменување и дополнување - 18.09.2020

Правилник за изменување и дополнување - 15.10.2019

Правилник за изменување и дополнување - 15.07.2019

Правилник за изменување и дополнување - 01.07.2019

Правилник за изменување и дополнување - 07.02.2019

Правилник за изменување и дополнување - 12.11.2018

Правилник за изменување и дополнување - 02.10.2018

Правилник за изменување и дополнување - 18.09.2018

Правилник за изменување и дополнување - 23.08.2018 

Правилник за изменување и дополнување - 11.07.2018

Правилник за изменување и дополнување - 07.06.2018

Правилник за изменување и дополнување - 02.03.2018

Правилник за изменување и дополнување - 12.02.2018

Правилник за изменување и дополнување - 31.01.2018

Правилник за изменување и дополнување - 11.12.2017

Правилник за изменување и дополнување - 04.08.2017

Правилник за изменување и дополнување - 30.05.2017

Правилник за изменување и дополнување - 14.07.2016

Правилник за изменување и дополнување - 28.06.2016

Правилник за изменување и дополнување - 23.11.2015 

Правилник - 09.06.2015

 

 

 

 

English