Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Владата на Република Македонија:
  

Слободан Стојановски  - помошник раководител на сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата за затворени седници на Владата

  • Е-маил адреса: slobodan.stojanovski@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 075 248 365
  • Локал 203-ГС канцеларија 406, кула 6

 

 

 

English